Specyfika współczesnego rynku wymaga od przedsiębiorców błyskawicznej reakcji na zmieniające się warunki gospodarcze ekonomiczne. Szybkie zmiany w portfelu zamówień oraz wahania koniunktury powodują, że nowoczesne i elastyczne zarządzanie personelem powinno być nieodłączną częścią strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Spółka ISSP pomaga swoim klientom usprawnić systemy zatrudnienia, co przyczynia się do umocnienia ich rynkowej pozycji.

ISSP posiada bogate doświadczenie we współpracy z dużymi firmami produkcyjnymi i handlowymi. Realizując zlecenia, spółka oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. W sposób elastyczny dostosowuje środki i narzędzia do każdego zadania, a także w sposób ciągły czuwa nad wykonaniem usługi.

Rozpoczynając współpracę, specjaliści firmy ISSP zapoznają się z przebiegiem procesów w firmie, tak aby zaproponować precyzyjnie dostosowane do nich rozwiązania HR oraz sprawdzone procedury. Przy tworzeniu zespołu pracowników jak najlepiej odpowiadających zleceniu ISSP korzysta z własnej bogatej bazy danych oraz współpracuje z urzędami pracy. Informacje z tych instytucji wspomagają proces rekrutacji pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Na każdym etapie realizacji usługi koordynatorzy spółki ISSP współpracują z wyznaczonymi osobami w firmie klienta, aby wsłuchiwać się w potrzeby zleceniodawcy, kontrolować jakość wykonywanych zadań, czy usprawnić komunikację.

Współpracując ze spółką ISSP, zleceniodawcy mogą być pewni, że usługa wykonywana jest z najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi, również w stosunku do outsourcowanego personelu.

Naszą ambicją jest wypełnienie wszystkich oczekiwań stawianych przez naszych klientów.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracowało z nami wiele firm, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Zobacz listę firm dla których świadczyliśmy nasze usługi.
Outsourcing personalny jest korzystnym rozwiązaniem posiadającym wiele zalet patrząc zarówno z perspektywy Pracodawcy, jak i Pracownika. Za naszym pośrednictwem Firma może uzupełnić braki w liczbie zatrudnionych osób dopasowując się do potrzeb adekwatnych do sezonowego bądź okresowego trybu pracy.