Case study - wdrożenie systemu logistycznego ISSP

Wielkopowierzchniowe markety handlowe sprzedają duże ilości towarów FMCG należących do wielu grup asortymentowych. Większość produktów znajdujących się w ofercie sklepu szybko jest sprzedawana i trzeba je uzupełniać. Jednym z kluczowych procesów w działalności operacyjnej hipermarketu jest sprawna logistyka wewnętrzna, która zapewnia ciągłość sprzedaży produktów. Dobrze zaplanowany wewnętrzny proces logistyczny obejmuje pełen cykl przepływu towarów przez sklep: od przyjęcia dostawy, poprzez wyłożenie artykułów na półkach, aż po ich sprzedaż. Za sprawne wykonanie tych zadań odpowiedzialny jest specjalnie wyszkolony i doświadczony team. Rytmika dostaw ulega cyklicznym wahaniom – magazyn marketu przyjmuje różne ilości palet w różnym czasie. Utrzymywanie przez hipermarket personelu własnego, odpowiedzialnego za logistykę wewnętrzną, wiąże się zwykle z niezmiennymi w czasie wysokimi kosztami stałymi, które w żadnym stopniu nie zależą od rytmiki dostaw magazynowych.

Spółka ISSP oferuje swoim klientom pełen serwis logistyczny, dzięki któremu – jak wynika z doświadczeń firmy – zleceniodawca może obniżyć nawet o 20 proc. koszty związane z procesami przekazanymi specjalistom z ISSP. Na początku usługi spółka wykonuje szczegółowy audyt logistyki wewnętrznej w wybranych sklepach klienta. Badanie to umożliwia precyzyjne określenie rytmiki dostaw, szczegółowych kosztów, a także liczby pracowników zapewniających sprawne przyjęcie palet, rozładunek rozwiezienie towarów do różnych działów w markecie oraz rozłożenie produktów na półkach. Na podstawie analizy ISSP organizuje zespoły zajmujące się procesami logistycznym iw marketach klienta. Liczba pracowników w teamie jest zawsze dostosowana do cyklu dostaw – większa, gdy magazyn przyjmuje większe ilości towarów i istnieje konieczność szybkiego wyłożenia ich w sklepie, mniejsza – gdy do magazynu przyjmuje się mniej palet. Uzależnienie wielkości zespołu logistycznego oferowanego przez ISSP od rytmiki dostaw jest korzystny dla marketu (lub marketów). Eliminowany jest bowiem [przerost zatrudnienia ze względu na konieczność utrzymywania „marginesu bezpieczeństwa”.