Kontakt dla pracowników (szukających pracy)::

Kontakt e-mail: kontakt@issp.pl
Praca za granicą: +48 71 750 44 44
Praca w Polsce: +48 71 750 77 61 lub 65

ul. Racławicka 15/19 (pokój 115)
50-349 Wrocław

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Patrycja Pukmiel, e-mail: iod@e-btb.pl

ISSP Sp. z o.o.

ul. Gajowicka 195
53-150 Wrocław

Tel. +48 71 750 79 99
Fax +48 71 377 88 33

Sąd Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000468036
NIP 894-30-47-249
Kapitał zakładowy 25.000 zł