Z analizy zleceń wykonanych w ciągu dekady działalności firmy ISSP wynika, że klienci firmy odnoszą szereg istotnych korzyści:

  • przeniesienie na ISSP procesów oraz kosztów rekrutacji, szkoleń i motywowania pracowników tymczasowych,
  • koszty ponoszone prze klientów są jedynie kosztami rzeczywistej pracy osób zatrudnionych przez ISSP,
  • dostosowanie do bieżącej sytuacji rynkowej dzięki uelastycznieniu zatrudnienia,
  • minimalizacja kosztów i ryzyka firmy związanego z rotacją pracowników, a także z koniecznością rozwiązywania umów o pracę,
  • ograniczenie biurokracji w firmie, odciążenie wewnętrznego działu HR – ISSP przejmuje pełną obsługę zatrudnienia (umowy, składki ZUS, konieczne badania lekarskie, listy obecności, szkolenia czynności kadrowo-płacowe),
  • błyskawiczne dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian rynkowych lub w portfelu zamówień,
  • uwolnienie środków koniecznych przy powiększaniu własnej kadry pracowniczej (składki ZUS, koszty rekrutacji i szkoleń), środki te przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na inwestycje lub bieżącą działalność,
  • wsparcie doświadczonych doradców z zakresu human resources,
  • udoskonalenie organizacji pracy w przedsiębiorstwie,
  • regularne badania satysfakcji nt. poziomu jakości usług.