Praca tymczasowa jest dla pracodawcy rozwiązaniem tymczasowych problemów kadrowych oraz korzystnym budżetowo sposobem zarządzania zasobami ludzkimi. Klienci korzystający z wyspecjalizowanych usług ISSP mogą być pewni, że ponoszone przez nich koszty wynikają jedynie z rzeczywistego nakładu pracy personelu.

Sposób rozliczania za faktycznie wykonaną pracę, nie zaś za liczbę godzin, przyczynia się do wzrostu wydajności pracy. Zleceniodawcy otrzymują ofertę dostosowaną do potrzeb, dzięki czemu koszty wyliczane są precyzyjnie do każdej umowy z osobna.

Ciągły kontakt ISSP ze zleceniodawcą podczas realizacji usługi i raportowanie pozwalają na stałą kontrolę kosztów, dzięki czemu zwiększa się efektywność działania, a co za tym idzie klienci otrzymują możliwość optymalnego dysponowania budżetem.

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego